SANTA IS COMING! episode 02

SANTA IS COMING!

SANTA IS COMING! Dec 2

ATTENTION! SANTA CLAUS’ FIRST TRANSMISSION TO THE EARTHLINGS!!

TOMTEN KOMMER!
LYSTRING! JULTOMTENS FÖRSTA SÄNDNING TILL JORDLINGARNA!!

More Info

SANTA IS COMING!

Cred: Svt/Helena Ingelsten, Good Motion, Ljudligan, Jonas Goldmann

Share